Körösi Csoma Sándor Meditációs Kép


Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiaságtól lelkesítve – Körösi Csoma Sándor – bölcsőjét  kereste a magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol a hazájától alussza örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében.
Nem maga helyzet, nem kincs a nemzetek védőre, hanem törhetetlen honszeretet, zarándoki önmegtagadás és vas akarat. 
Vegyetek példát hazánk nagyjai és gazdagjai, egy árva fiún, és legyetek hű magyarok tettel és nem puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatással !


Gróf Széchényi István

 

Szívében él a Magyar és tetteivel alkot: Attila

 

Usui Reiki alap elve

Meji Császártól az öt Reiki alapelv.
Részlet az Usui Kézikönyvéből a Hikei-ből :
 - Nem táplálok haragot
 - Nem aggódom
 - Hálás vagyok
 - Keményen dolgozom magamon (Meditáció minden nap)
 - Minden létező lény felé szeretettel és tisztelettel fordulok
Fordítás: Attila Kupi

 

Reiki Hungary - Magyar - Unkari | Reiki Suomi - Finish - Finn | Reiki English - Angol - Englanti | Reiki four elements | Sitemap | Benedek Magdolna Diana | Usui Do System | Chiba Mark | Reiki School