Japan Reiki Chakras Graphics sample

KORONA - SAHASRARA chakra

Ajnya chakra

 

 

 

VISHUDDHA chakra

 

 

 ANAHATA chakra

 

 

 

MANIPURA chakra

 

 

 

SVADISHTHANA chakra

 

 

MULADHARA  chakra

 

 

 

 

Chakras and Symbols

Copyright The Reiki TMI www.reiki.fi Attila Kupi Finland